Změny u pracovnělékařských prohlídek

S účinností od 1.11.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a následně od 15.12.2017 na to navazující novela prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. V obou těchto předpisech dochází ke změnám, které by neměly ujít pozornosti. Vítanou změnou je například posun vstupní lékařské prohlídky „před vznikem“ pracovněprávního vztahu, a nikoliv již „před uzavřením“, což se ukázalo jako velmi nepraktické. Nyní tedy stačí prohlídku absolvovat před nástupem do práce, a nikoliv ještě před podpisem pracovní smlouvy, jak tomu bylo doposud.

Také došlo ke zrušení alternativní dohody o placení nákladů vstupní prohlídky zaměstnancem. Pokud uchazeč nastoupí do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen mu prohlídku proplatit vždy, i kdyby mu zaměstnanec podepsal opak. Změny prováděcí vyhlášky se pak dotkly zejména lhůt pro provádění periodických prohlídek, např. u zaměstnanců pracujících v noci se lhůta prodlužuje z 1 roku na 2 roky, nebo u řidičů referentů se lhůty diferencovaly – při výkonu méně rizikových prací se periodická prohlídka opakuje po 6 letech (nad 50 let věku 1x za 4 roky), u rizikovější kategorie se opakuje po 4 letech (nad 50 let věku 1x za 2 roky).

Mgr. Jana Švehlová

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.