Změny ve srážkách ze mzdy a započtení na mzdu

Od 28.2.2017 nabyla účinnosti první novela nového občanského zákoníku, která se také dotkla pracovněprávních otázek srážek ze mzdy a započtení na mzdu. Dohody o srážkách ze mzdy jsou upraveny v ustanoveních § 2045 – 2047 NOZ, kde bylo uvedeno, že dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy, platu, odměny nebo náhrady ve výši nepřesahující jejich polovinu. Zároveň však také platí omezení podle občanského soudního řádu o provádění exekučních srážek ze mzdy založené na třetinovém systému (zjednodušeně dlužníkovi lze srazit jednu třetinu ze zbytku čisté mzdy, pro přednostní pohledávky dvě třetiny).

Na dohodu o srážkách tak bylo možné srazit tolik, co na exekuce, ale nejvýše jednu polovinu příjmu. Existovala zde určitá dvojkolejnost, která se však mohla projevit až u dosti vysokých mezd, a navíc platila jen pro srážky dobrovolné. Nyní novela občanského zákoníku zrušila omezení polovinou mzdy, a zůstává tak pouze pravidlo třetinové (exekuční). Obdobně také v § 1988 odst. 2 NOZ bylo vypuštěno omezení, které zakazovalo započtení na mzdu ve výši přesahující její polovinu. I započtení je tak nadále limitováno už pouze exekučními pravidly. Ale pozor, podle přechodných ustanovení se dohody a započtení učiněné před nabytím účinnosti novely posuzují podle dosavadních předpisů.

Mgr. Jana Švehlová

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.