I práce z domova má svá pravidla

Stále probíraným tématem je tzv. home office, neboli výkon práce z domova. Nesmíme zapomínat, že i ten má svá pravidla a je třeba jej náležitě ošetřit. V prvé řadě home office je nutno vždy se zaměstnancem dohodnout, nelze jej zaměstnanci nařídit. Někteří zaměstnavatelé mají takovou možnost již sjednanou přímo v pracovních smlouvách, jiní však budou potřebovat uzavřít dodatečnou dohodu o výkonu práce z domova. 

Dohoda by měla upravit všechny podmínky home office, tak aby měly obě strany jasno a aby nedocházelo k porušování zákoníku práce. Dohoda by měla řešit na jaké období se vztahuje, zda jde o dočasné řešení situace nebo o pravidelnou možnost využívat home office, např. určité dny v týdnu. Dále je třeba regulovat pracovní dobu zaměstnance, zda si ji bude rozvrhovat sám a zda smí např. pracovat v noci či o víkendu, a zejména jakým způsobem si bude pracovní dobu evidovat. V dohodě je také třeba zmínit povinnost zaměstnance dodržovat pravidla výkonu bezpečné práce a zajistit ochranu důvěrných informací či osobních údajů. Je vhodné upravit i způsoby, jak bude probíhat komunikace se zaměstnavatelem či kooperace s ostatními zaměstnanci.

Nakonec je nutno připomenout, že i výkon práce z domova je stále závislou prací, která je zásadně prováděna na náklady zaměstnavatele. Proto je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance potřebnými pracovními nástroji (např. služební notebook, služební telefon), a pokud zaměstnanec bude k výkonu práce využívat své vlastní pracovní prostředky, je třeba sjednat náhradu nákladů, které zaměstnanci takto vzniknou.

Mgr. Jana Švehlová