Stavební právo

Máte v úmyslu stavět dům nebo developerský projekt? Zajistíme pro Vás inženýring, pomůžeme s vydáním závazných stanovisek i s problémy se sousedy. Připravíme podklady pro územní i stavební řízení, plánovací smlouvy, dohody o právu provést stavbu, či smlouvy o zřízení služebností. Posoudíme možnosti úspěchu při podání žádosti o udělení výjimek.

 • Stavební povolení
 • Územní řízení
 • Planovací smlouvy, dohody k výstavbě
 • Posouzení výjimek

Chtěli jste již stavět a jiný účastník podal námitky do řízení, nebo odvolání do rozhodnutí? Či naopak chcete zabránit vzniku stavby, která do Vašeho okolí nepatří? Poskytneme Vám nejprve rozbor dané situace s návrhem dalšího postupu a šancí na úspěch, připravíme námitky, nebo převezmeme zastoupení v celém řízení.

 • Podání námitek do řízení
 • Vypořádání se s námitkami
 • Odvolání proti rozhodnutí
 • Zastupování v řízeních

Vystavěl Váš soused či jiná osoba stavbu, o které jste dosud neměli žádné informace a chcete se bránit? Nebo potřebujete naopak stavbu zlegalizovat? Posoudíme, zda se jedná o tzv. černou stavbu, připravíme podnět k zahájení řízení o jejím odstranění a můžeme Vás zastoupit před stavebním úřadem. Nebo připravíme žádost o dodatečné povolení stavby a zajistíme její legalizaci.

 • Posouzení černé stavby
 • Návrhy na odstranení staveb
 • Dodatečné povolení stavby

Kolaudujete bytový dům a potřebujete pomoc s rozdělením domu na bytové jednotky, či se vznikem SVJ? Připravíme pro Vás smluvní dokumentaci a návrh stanov, případně Vás i zastoupíme před úřady. Pro již existující společenství vlastníků poskytujeme kompletní právní služby, od změn stanov, přes vymáhání dluhů členů, až po řešení nástaveb, vestaveb, nebo neoprávněných stavebních úprav v domě.

 • Rozdělení domu na jednotky
 • Založení SVJ, stanovy
 • Neoprávněné stavební úpravy
 • Vestavby a nástavby
 • Vymáhání dluhů členů