Pracovní právo

Pro každého zaměstnavatele je důležité mít dobře nastavené pracovněprávní dokumenty, za prvé proto, aby měl vše v souladu se zákonem, a také aby zaměstnanci měli nastavené podmínky pro práci. Pomůžeme jak s úpravou dosavadní dokumentace, tak také s vytvořením nových smluv a dohod upravujících např. srážky ze mzdy, hmotnou odpovědnost, užívání firemních vozidel nebo souhlasy k osobním údajům. Pro zaměstnance samozřejmě poskytujeme také konzultace k návrhům smluv od zaměstnavatelů.

 • Pracovní smlouvy, DPČ, DPP
 • Dohody o srážkách ze mzdy, hmotná odpovědnost apod.
 • Revize stávajících smluv
 • Konzultace pro zaměstnance

Velká část firemních pravidel bývá upravena vnitřními předpisy, např. v oblasti pracovní doby, zaměstnaneckých benefitů, ale i mzdových nároků, dovolené nebo v poslední době populární práce z domova - homeoffice. Připravíme návrhy směrnic podle potřeb Vašeho podniku, nebo zrevidujeme ty stávající, aby odpovídaly zákonným požadavkům. Poskytujeme porady také k výkladu aktuálních dokumentů nebo novel právních předpisů.

 • Návrhy vnitřních předpisů
 • Vztah předpisů a smluv
 • Revize firemních směrnic
 • Úpravy dle novel zákonů

Potřebujete ukončit pracovní poměr a chcete mít jistotu, že ukončení bude platné? Nebo se chcete poradit jakým způsobem pracovní vztah ukončit? Nebo už jste dostali výpověď a chcete se bránit? V podobných situacích můžete s námi konzultovat vhodný postup a připravit se na všechny možnosti. Zaměstnancům pomůžeme zhodnotit jejich nároky při ukončení pracovního poměru, či uplatnit dlužné mzdy.

 • Dohody, výpovědi, okamžité zrušení, ve zkušební době
 • Výtky před výpovědí
 • Nároky při ukončení, odstupné
 • Náhrady mzdy v insolvenci

Zastupujeme zaměstnance i zaměstnavatele v soudních sporech o neplatnost skončení pracovního poměru, nebo ve sporech o náhradu škody apod. Řešíme nezaplacené mzdové nároky a jiná porušení smluv. Snažíme se vždy o smírné řešení, neboť to stranám většinou ušetří čas, energii a peníze.

 • Spory o neplatnost skončení
 • Spory o náhradu škody
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Nezaplacené mzdy a jiné nároky

Zaměstnavatelům poskytujeme právní služby při jednání s úřady práce, s inspekcí práce nebo ministerstvem práce, pomáháme při kontrolách úřadů, připravujeme námitky proti kontrolním protokolům, nebo odvolání do rozhodnutí, případně podáváme i správní žaloby. Můžete se na nás obrátit při řešení zaměstnávání cizinců, s otázkami kolem agentur práce, BOZP, nebo státní podpory od úřadů práce.

 • Kontroly OIP a ÚP
 • Námitky proti protokolům
 • Zaměstnávání cizinců
 • Agentury práce