Inspekce práce kontroluje zásahy do soukromí zaměstnanců

V současnosti je často skloňovaným tématem ochrana osobních údajů. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) řada zaměstnavatelů reviduje své postupy při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, a to včetně užívání kamerových systémů, kontroly aktivit zaměstnanců na internetu a lokalizace služebních vozidel. Je třeba upozornit, že v této oblasti má od července 2017 pravomoc také Inspekce práce, která může kontrolovat a sankcionovat zásahy do soukromí zaměstnanců.

Novelou zákona o inspekci práce byly zavedeny nové tři delikty, kterých se může dopustit zaměstnavatel, pokud naruší soukromí zaměstnanců na pracovišti, nebo neinformuje zaměstnance o rozsahu a způsobech kontroly, nebo vyžaduje od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce. Za některá provinění pak hrozí pokuta až do výše 1.000.000,- Kč. Kromě dozoru ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů je tak nutno počítat také s kontrolami příslušných inspektorátů práce, které vedle jiných porušení zákoníku práce budou také dohlížet na ochranu soukromí zaměstnanců.

Mgr. Jana Švehlová