ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Evidence skutečných majitelů

  S účinností od 1.1.2018 byla do českého právního řádu implementována 4. AML směrnice, čímž vznikla povinnost všem právnickým osobám vedeným v obchodním rejstříku zapsat údaje o svých skutečných majitelích do nově zřízené evidence skutečných majitelů (dále jen ESM), a to nejpozději do 1.1.2019. I když velká část obchodních korporací tuto svou povinnost již splnila, neměly by zapomínat ani na to...

  7. 8. 2019 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Zrušení karenční doby

  Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu zákoníku práce, kterou bude zrušena třídenní karenční doba, a to s účinností od 1.7.2019.

  Jako karenční doba jsou nyní označovány první tři dny trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnancům nenáleží náhrada mzdy či platu. Nově se tedy náhrada bude poskytovat již od počátku pracovní neschopnosti. ...

  25. 3. 2019 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Inspekce práce kontroluje zásahy do soukromí zaměstnanců

  V současnosti je často skloňovaným tématem ochrana osobních údajů. U příležitosti nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) řada zaměstnavatelů reviduje své postupy při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, a to včetně užívání kamerových systémů, kontroly aktivit zaměstnanců na internetu a lokalizace služebních vozidel. Je třeba upozornit, že v této oblasti má nově od července 2017 pravomoc také Inspekce práce, která může kontrolovat a sankcionovat zásahy do soukromí zaměstnanců. ...

  5. 6. 2018 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY