ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Inspekce práce kontroluje zásahy do soukromí zaměstnanců

  V současnosti je často skloňovaným tématem ochrana osobních údajů. U příležitosti nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) řada zaměstnavatelů reviduje své postupy při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, a to včetně užívání kamerových systémů, kontroly aktivit zaměstnanců na internetu a lokalizace služebních vozidel. Je třeba upozornit, že v této oblasti má nově od července 2017 pravomoc také Inspekce práce, která může kontrolovat a sankcionovat zásahy do soukromí zaměstnanců. ...

  5.6.2018 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Změny u pracovnělékařských prohlídek

  S účinností od 1.11.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a následně od 15.12.2017 na to navazující novela prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. V obou těchto předpisech dochází ke změnám, které by neměly ujít pozornosti. Vítanou změnou je například posun vstupní lékařské prohlídky „před vznikem“ pracovněprávního vztahu, a nikoliv již „před uzavřením“, což se ukázalo jako velmi nepraktické. Nyní tedy stačí prohlídku absolvovat před nástupem do práce, a nikoliv ještě před podpisem pracovní smlouvy, jak tomu bylo doposud. ...

  23.2.2018 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Alkohol na pracovišti

  V poslední době vzbudil rozpaky judikát Nejvyššího soudu ČR, který se zabýval ovlivněním zaměstnance po požití alkoholického nápoje (viz rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 4733/2015). Nejvyšší soud se nepřiklonil k nulové toleranci alkoholu na pracovišti a jeho postoj byl dokonce posvěcen i Ústavním soudem (viz rozhodnutí ÚS sp. zn. III. ÚS 912/17 ze dne 10. 5. 2017).

  Jednalo se o případ, kdy zaměstnanec přicházel do práce a byly mu provedeny dvě pozitivní dechové zkoušky ještě před začátkem směny, potvrzené i následným odběrem krve. Zaměstnavatel na základě zjištěné hladiny alkoholu dal zaměstnanci výpověď pro závažné porušení pracovních povinností. Zaměstnanec se bránil u soudu žalobou na neplatnost výpovědi, a to úspěšně. ...

  16.8.2017 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.