ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Změny u pracovnělékařských prohlídek

  S účinností od 1.11.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a následně od 15.12.2017 na to navazující novela prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. V obou těchto předpisech dochází ke změnám, které by neměly ujít pozornosti. Vítanou změnou je například posun vstupní lékařské prohlídky „před vznikem“ pracovněprávního vztahu, a nikoliv již „před uzavřením“, což se ukázalo jako velmi nepraktické. Nyní tedy stačí prohlídku absolvovat před nástupem do práce, a nikoliv ještě před podpisem pracovní smlouvy, jak tomu bylo doposud. ...

  23.2.2018 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Alkohol na pracovišti

  V poslední době vzbudil rozpaky judikát Nejvyššího soudu ČR, který se zabýval ovlivněním zaměstnance po požití alkoholického nápoje (viz rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 4733/2015). Nejvyšší soud se nepřiklonil k nulové toleranci alkoholu na pracovišti a jeho postoj byl dokonce posvěcen i Ústavním soudem (viz rozhodnutí ÚS sp. zn. III. ÚS 912/17 ze dne 10. 5. 2017).

  Jednalo se o případ, kdy zaměstnanec přicházel do práce a byly mu provedeny dvě pozitivní dechové zkoušky ještě před začátkem směny, potvrzené i následným odběrem krve. Zaměstnavatel na základě zjištěné hladiny alkoholu dal zaměstnanci výpověď pro závažné porušení pracovních povinností. Zaměstnanec se bránil u soudu žalobou na neplatnost výpovědi, a to úspěšně. ...

  16.8.2017 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Změny ve srážkách ze mzdy a započtení na mzdu

  Od 28.2.2017 nabyla účinnosti první novela nového občanského zákoníku, která se také dotkla pracovněprávních otázek srážek ze mzdy a započtení na mzdu. Dohody o srážkách ze mzdy jsou upraveny v ustanoveních § 2045 – 2047 NOZ, kde bylo uvedeno, že dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy, platu, odměny nebo náhrady ve výši nepřesahující jejich polovinu. Zároveň však také platí omezení podle občanského soudního řádu o provádění exekučních srážek ze mzdy založené na třetinovém systému (zjednodušeně dlužníkovi lze srazit jednu třetinu ze zbytku čisté mzdy, ...

  31.3.2017 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.