ČLÁNKY / AKTUALITY

 • I práce z domova má svá pravidla

  V současné době se stává horkým tématem tzv. home office, neboli výkon práce z domova. Nesmíme však zapomínat, že i ten má svá pravidla a je třeba jej náležitě ošetřit. V prvé řadě home office je nutno vždy se zaměstnancem dohodnout, nelze jej zaměstnanci nařídit...

  25. 3. 2020 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Evidence skutečných majitelů

  S účinností od 1.1.2018 byla do českého právního řádu implementována 4. AML směrnice, čímž vznikla povinnost všem právnickým osobám vedeným v obchodním rejstříku zapsat údaje o svých skutečných majitelích do nově zřízené evidence skutečných majitelů (dále jen ESM), a to nejpozději do 1.1.2019. I když velká část obchodních korporací tuto svou povinnost již splnila, neměly by zapomínat ani na to...

  7. 8. 2019 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY

 • Zrušení karenční doby

  Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu zákoníku práce, kterou bude zrušena třídenní karenční doba, a to s účinností od 1.7.2019.

  Jako karenční doba jsou nyní označovány první tři dny trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnancům nenáleží náhrada mzdy či platu. Nově se tedy náhrada bude poskytovat již od počátku pracovní neschopnosti. ...

  25. 3. 2019 | Rubrika: ČLÁNKY / AKTUALITY